قبل از ارسال فايل با برنامه نويس هماهنگ نموده و نام فايل ارسالي را اطلاع دهيد.

جهت ارسال راحت و سريع توصيه مي گردد ابتدا فايلها را فشرده نموده سپس ارسال کنيد.

براي ارسال فايل دکمه browse را فشار داده و فايل مورد نظر را انتخاب نماييد. سپس کليد ارسال فايل را فشار دهيد.

مهم : نام فایل باید به زبان انگلیسی بوده و فایلهای با نام فارسی قابل دریافت نمی باشد.